04.03.2019

Kybernetické hrozby – 2019-02-03

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 21. 2. – 28. 2. 2019.

Název:                 Aktualizace Adobe Acrobat a Reader

Technologie:     Adobe Acrobat, Adobe Reader

Důležitost:         Střední

Popis:                   Zranitelnost může vést ke zcizení / zveřejnění informací.

Doporučení:      Aktualizace

Zdroje:                  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-13.html

Přejít na detail článku

Kybernetické hrozby – 2019-02-02

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 11. 2.  – 20. 2. 2019

Název:                 Adobe vydal bezpečnostní aktualizace

Technologie:     Adobe Reader, Flash Player, Cold Fusion, Creative Cloud

Důležitost:         Vysoká

Popis:                   Aktualizace řeší několik zranitelností produktů Adobe (např. zvýšení oprávnění).

Doporučení:      Provést aktualizace produktů.

Zdroje:                  https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb19-11.html, https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb19-06.html, https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-07.html, https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-10.html

Přejít na detail článku
12.02.2019

Kybernetické hrozby – 2019-02-01

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 28. 1. – 10.2. 2019.

Název:                 Microsoft vydal doporučení ke zvládání zranitelnosti „PrivExchange“ – zvýšení oprávnění na Exchange serveru

Technologie:     Microsoft Exchange 2010 a novější

Důležitost:         Vysoká

Popis:                   V návaznosti na hlášení 20190103. MS vydal doporučení ke zvládání zranitelnosti před vydáním aktualizace. Doporučení upřesňuje, ve kterých situacích je Exchange server zranitelný v závislosti na způsobu nasazení. Při nasazení Active Directory Split Permissions (oddělený management Exchange objektů a AD objektů) má být Exchange vůči útokům odolný. Stejně tak pokud je zakázáno využití NTLM. Cestou ke zvládnutí může být i zakázání EWS notifications pomocí síťových politik, ale to může negativně ovlivnit závislé služby a aplikace (Skype for Business, Outlook for Mac, aplikace třetích stran, …).

Doporučení:      Analyzovat možná rizika spojená se zranitelností; prozkoumat jednotlivé možnosti řešení před vydáním aktualizace; rozhodnout o efektivnosti možných opatření a jejich nasazení

Zdroje:                  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV190007, https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/understanding-split-permissions-exchange-2013-help, https://dirkjanm.io/abusing-exchange-one-api-call-away-from-domain-admin/, https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/dd560653(v=ws.10), https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/network-security-restrict-ntlm-outgoing-ntlm-traffic-to-remote-servers

Přejít na detail článku
30.01.2019

Kybernetické hrozby – 2019-01-03

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 15.1. – 27.1.2019.

Název:                 Cisco vydalo bezpečnostní updaty pro své produkty

Technologie:     Cisco Access Points, Cisco vContainer, Cisco RV320, Webex

Důležitost:         Střední až kritická

Popis:                   Cisco vydalo várku bezpečnostních updatů pro své produkty. Mimo jiné se jedná o řešení zranitelnosti Bluetooth chipů Texas Instruments a další.

Doporučení:      Provést update zařízení

Zdroje:                  https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=-day_sir#~Vulnerabilities

Přejít na detail článku
14.01.2019

Kybernetické hrozby – 2019-01-02

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 7.1. – 14.1.2019.

Název:                 Globální DNS Hijacking kampaň

Technologie:     DNS

Důležitost:         Střední

Popis:                   Byla zaznamenána vlna únosů DNS serverů, která je zaměřena na vládní, telekomunikační a internetovou infrastrukturu na Středním východě, Evropě, Severní Africe a Americe. Útočník dokáže změnit DNS A a NS záznamy cíle tak, aby směřovali na jeho infrastrukturu a díky tomu může získat přihlašovací údaje, certifikáty a další tajemství cíle. Ty může následně zneužít přímo nebo v rámci Man-in-the-middle útoku. Jeden typ útoku zneužívá v prvním kroku proxy servery, zatímco druhý se dostává do infrastruktury cíle pomocí prhishingu.

Podrobný popis ve zdrojích.

Přejít na detail článku
07.01.2019

Kybernetické hrozby – 2019-01-01

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 18. 12. 2018 – 6. 1. 2019.
 
Název:                 Zranitelnost Windows Kernel Transaction Manager umožňuje zvýšení lokálních oprávnění uživatele

Technologie:     Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019

Důležitost:         Vysoká

Popis:                   Chyba kernelu při zpracování objektů v paměti vede k riziku, kdy útočník může spustit libovolný kód a poté instalovat programy, mít plný přístup k datům, vytvářet konta s plnými právy. Útočník musí být ke zneužití zranitelnosti nejdříve přihlášen v systému.

Doporučení:      Aktualizace systémů

Zdroje:                  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8611; https://www.kb.cert.org/vuls/id/289907/

Přejít na detail článku
06.12.2018

Kybernetické hrozby – 2018-12-01

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za 1. týden prosince 2018.

Název:                 NodeJS modul Event-Stream zneužit pro krádeže kryptoměn

Technologie:     NodeJS modul Event-Stream

Důležitost:         Střední

Popis:                   Jeden z open source vývojářů modulu přidal do kódu škodlivý program, který krade finance přes BitCoin peněženku Copay. Škodlivý kód byl detekován ve verzi Event-Stream 3.3.6, která pochází z 9. září 2018. Do této verze autor přidal knihovnu Flatmap-Stream, která je vytvořená pro účely tohoto útoku. Zranitelné verze aplikace Copay jsou 5.0.2 – 5.1.0.

Doporučení:      Aktualizace Copay na verzi 5.2.0; Downgrade Event-Stream na nižší verzi než 3.3.6

Zdroje:                 https://thehackernews.com/2018/11/nodejs-event-stream-module.html

Přejít na detail článku

29.11.2018

Kybernetické hrozby – 2018-11-04

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za 4. týden listopadu 2018.

Název:                 VMware uvolnil bezpečnostní aktualizace produktů

Technologie:      vSphere Data Protection, Workstation a Fusion

Důležitost:          Kritická

Popis:                   Zranitelnosti umožňují například vzdálené spuštění škodlivého kódu nepřihlášeným uživatelem, vzdálené přesměrování uživatelů aplikace, spuštění kódu s administrátorskými oprávněními nebo zneužití privátního SSL/TLS klíče management konzole.

Doporučení:       Instalace update (viz. zdroje)

Zdroje:                 https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0029.html; https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0030.html ; https://securityaffairs.co/wordpress/78369/breaking-news/vmware-dixed-critical-flaw.html  

Přejít na detail článku

Kybernetické hrozby – 2018-11-03

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za 3. týden listopadu 2018.

Název:                 Microsoft vydal listopadové aktualizace

Technologie:    

 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
 • ChakraCore
 • .NET Core
 • Skype for Business
 • Azure App Service on Azure Stack
 • Team Foundation Server
 • Microsoft Dynamics 365 (on-premises) version 8
 • PowerShell Core
 • Microsoft.PowerShell.Archive 1.2.2.0

Důležitost:         Vysoká

Popis:                   Jde o pravidelné měsíční aktualizace. Řeší například zranitelnosti, kdy může dojít ke zvýšení privilegií na Exchange serveru apod.

Doporučení:        Provést update všech využívaných technologií

Zdroje:                 https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/ff746aa5-06a0-e811-a978-000d3a33c573

Přejít na detail článku

12.11.2018

Kybernetické hrozby – 2018-11-02

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za 2. týden listopadu 2018.

Název:                 Zranitelnosti Self-Encrypting disků

Technologie:     Self-Encrypting Disks (SED)

Důležitost:         Vysoká

Popis:                  CVE-2018-12037: Neexistuje kryptografická vazba mezi heslem zadaným uživatelem a klíčem pro dešifrování dat – to může útočníkovi umožnit přístup ke klíči bez znalosti hesla. Týká se produktů Crucial (Micron) MX100, MX200 a MX300, Samsung T3 a T5, Samsung 840 EVO a 850 EVO.

CVE-2018-12038: Klíče jsou uloženy ve wear-leveled paměťovém čipu. Tato technologie slouží k prodloužení životnosti datového média (zvýšením počtu jeho možných přepsání), ale zároveň negarantuje, že všechny staré kopie dat jsou opravdu smazány. To znamená, že pokud dojde k aktualizaci klíče (např. změnou hesla), předchozí verze klíče může být stále dostupná a to buď nechráněná, nebo chráněná starým heslem. Týká se disků Samsung 840 EVO.

Stejnými zranitelnostmi mohou trpět i další, zatím neotestované SED.

Zranitelnosti umožňují kompletní přístup k datům, pokud má útočník k disku fyzický přístup.

Přejít na detail článku