Kybernetické hrozby – 2023-10-01

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 30.9. – 5.10. 2023.


Název:                 Kritická zranitelnost Windows IIS serveru

Technologie:     Windows IIS

Důležitost:          Kritická (9.8)

CVE:                     CVE-2023-36434

Popis:                  Jedná se chybu typu priviledge escalation ve Windows IIS Serveru, která umožní útočníkovi vystupovat v kontextu jiného uživatele.

Doporučení:      Mimořádná aktualizace IIS serverů přístupných z Internetu a uživatelských sítí; běžná aktualizace IIS serverů přístupných pouze z maintenance / admin sítí

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2023-36434