Kybernetické hrozby – 2023-10-03

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 14. – 20. 10. 2023.


Název:                 Google zavádí real-time skenování ve službě Play Protect

Technologie:     Android

Důležitost:          Střední

CVE:                     –

Popis:                  Google ve službě Play Protect, která má za úkol chránit uživatele před škodlivými aplikacemi, zavádí nově real-time skenování aplikací na úrovni kódu. V praxi to znamená, že pokud uživatel chce instalovat z Play Store aplikaci, která skenováním ještě neprošla, Play Protect ji odešle bezpečnostním serverům k prověření. Pokud bude nalezen nějaký škodlivý kód, uživateli nebude umožněno aplikaci instalovat.

Doporučení:      Prověřit instalaci / spuštění služby na Android zařízeních

Zdroje:                https://thehackernews.com/2023/10/google-play-protect-introduces-real.html, https://developers.google.com/android/play-protect/client-protections


Název:                 Admin Takeover zranitelnost v Synology DSM a SRM

Technologie:     Synology DSM, Synology SRM

Důležitost:          Vysoká (7.5)

CVE:                     CVE-2023-2729

Popis:                  Synology Disk Station Manager (DSM) a Synology Router Manager (SRM) mají zranitelnost ve způsobu ukládání informací o uživatelích. Chybu způsobuje slabý generátor náhodných čísel, konkrétně JavaScript Math.random/(method). Zranitelnost může být zneužita ke zjištění uživatelského hesla a vzdálenému převzetí účtu, včetně administrátorských účtů.

Doporučení:      Mimořádná aktualizace DSM na poslední verzi; kontrola dostupnosti update SRM a následná aktualizace

Zdroje:                https://www.synology.com/en-global/security/advisory/Synology_SA_23_08, https://www.synology.com/en-global/security/advisory/Synology_SA_23_07, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2729, https://thehackernews.com/2023/10/new-admin-takeover-vulnerability.html


Název:                 Kritická Zero-Day zranitelnost Cisco IOS XE

Technologie:     Cisco IOS XE

Důležitost:          Kritická (10)

CVE:                     CVE-2023-20198

Popis:                  Probíhá útok na kritickou Zero-Day zranitelnost uživatelského rozhraní Cisco IOS XE, která umožňuje vzdálenému neautentizovanému útočníkovi založit na zařízení nový účet s priviledge level 15 (administrátor). Následně může převzít kompletní kontrolu nad systémem / zařízením.

Doporučení:      Kontrola dopadu na Cisco zařízení v infrastruktuře; mimořádná aktualizace

Zdroje:                https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-webui-privesc-j22SaA4z, https://thehackernews.com/2023/10/warning-unpatched-cisco-zero-day.html