Kybernetické hrozby – 2023-10-04

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 21. – 30. 10. 2023.


Název:                 Remote Code Execution zranitelnost na F5 BIG-IP

Technologie:     F5 BIG-IP

Důležitost:         Kritická

CVVS Score:       9.8

CVE:                      CVE-2023-46747

Popis:                   Zranitelnost umožňuje útočníkovi se síťovým přístupem k management rozhraní obejít autentizaci a spouštět systémové příkazy a provést tak RCE útok.  Zranitelnost je možné řešit aktualizací nebo

Doporučení:      Urychlená kontrola dostupnosti aktualizace; rozhodnutí o opatřeních (mimořádná aktualizace / workaround)

Zdroje:                 https://my.f5.com/manage/s/article/K000137353, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-46747, https://thehackernews.com/2023/10/f5-issues-warning-big-ip-vulnerability.html