Řízení bezpečnosti informací

Každá společnost dnes používá data, která jsou pro její činnost důležitá a jejich ztráta nebo dočasná nedostupnost může znamenat ohrožení chodu firmy. Naším úkolem v této oblasti je důležitá data s klientem identifikovat a jejich ochranu efektivně řídit. Využíváme k tomu především metodiku ISO 27001.

  • Zpracování dopadové analýzy
  • Zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
  • Analýzy stavu ochrany dat
  • Poradenství a konzultace
  • Školení uživatelů