Kybernetické hrozby – 2023-08-03

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období x. x. – x. x. 2023.


Název:                 Buffer Overflow zranitelnost switchů řady Cisco Small Business

Technologie:     250, 350, 550, Cisco SMB 200, 300, 500, Business 250, 350

Důležitost:          Kritická (9.8)

CVE:                     CVE-2023-20024, 20156-20162, 20189

Popis:                  Několik zranitelností ve webovém rozhraní switchů Cisco Small Business umožňují neautentizovaným útočníkům provést útoky typu DoS a získat root práva na napadeném zařízení. Útoky jsou technicky jednoduché a zařízení jsou aktuálně pod útokem.

Doporučení:      Mimořádná aktualizace

Zdroje:                https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sg-web-multi-S9g4Nkgv