Kybernetické hrozby – 2023-0602

Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 13. – 20. 6. 2023.


Název:                ASUS vydal aktualizace pro větší množství routerů

Technologie:     ASUS routery

Důležitost:         Kritická

CVE:                    CVE-2023-28702, CVE-2023-28703, CVE-2023-31195, CVE-2022-46871, CVE-2022-38105, CVE-2022-35401, CVE-2018-1160, CVE-2022-38393, CVE-2022-26376 (9.8)

Popis:                 ASUS vydal aktualizace pro větší množství routerů, které řeší zranitelnosti s vysokou až kritickou důležitostí. Většina zranitelností byla identifikována v letech 2022 a 2023, nicméně jedna je už z roku 2018. Kriotické zranitelnosti umožňují útočníkovi např. vzdálené spuštění škodlivého kódu bez nutnosti autentizace útočníka nebo interakce s uživatelem. Aktualizace se týká modelů GT6, GT-AXE16000, GT-AX11000 PRO, GT-AXE11000, GT-AX6000, GT-AX11000, GS-AX5400, GS-AX3000, XT9, XT8, XT8 V2, RT-AX86U PRO, RT-AX86U, RT-AX86S, RT-AX82U, RT-AX58U, RT-AX3000, TUF-AX6000, and TUF-AX5400.

Doporučení:      Zkontrolovat přítomnost zranitelných zařízení v infrastruktuře; aktualizace

Zdroje:               https://www.asus.com/content/asus-product-security-advisory/, https://thehackernews.com/2023/06/asus-releases-patches-to-fix-critical.html


Název:                Množí se případy obchodování s ukradenými ChatGPT konty na DarkNetu

Technologie:     ChatGPT

Důležitost:         Střední

CVE:                    –

Popis:                 Narůstá počet odcizených přihlašovacích údajů k ChatGPT, se kterými se obchoduje na Darknetu (v současné době asi 100 000 účtů). Rizika vyplývají ze způsobů, jak uživatelé ChatGPT využívají – od psaní korespondence, přes psaní kódu nebo code review. V uživatelských účtech je možný přístup ke dřívejším konverzacím uživatele a AI a tím pádem se tak útočníci mohou dostat k citlivým informacím.

Doporučení:      upozornit uživatele a administrátory na rizika v rámci školení; dodržování obvyklých zásad ohledně přihlašovacích údajů (složitost, MFA apod.).

Zdroje:               https://thehackernews.com/2023/06/over-100000-stolen-chatgpt-account.html


Název:                Kritická zranitelnost SharePoint serveru

Technologie:     SharePoinnt Server 2019

Důležitost:         Kritická (9.8)

CVE:                    CVE-2023-29357

Popis:                 Útočník může po odposlechnutí JSON autentizačních tokenů obejít autentizaci a následně získat přístup s úrovní administrátora. K útoku nejsou potřebné přihlašovací údaje ani interakce uživatele.

Doporučení:      Mimořádná aktualizace SharePoint Serveru

Zdroje:               https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-29357,


Název:                Kritické zranitelnosti ve Windows PGM

Technologie:     Windows 10, 11; Windows Server 2008 – 2022

Důležitost:         Kritická (9.8)

CVE:                    CVE-2023-29363, 32014, 32015

Popis:                 Windows PGM je síťový protokol, který zajišťuje efektivní doručení sekvencí paketů na větší množství příjemců. Zranitelnosti prootokolu umožňuje vzdálené spuštění škodlivého kódu a nevyžaduje přihlášení nebo interakci uživatele.

                            Protokol je využíván komponentou systému Windows message queuing service (služba Message queuing), která naslouchá na portu 1801. Pokud není služba spuštěna, útok na zranitelnosti není možný.

Doporučení:      Zkontrolovat stav služby Message queuing; pokud je služba využívána, zvážit vypnutí nebo mimořádnou aktualizaci systémů

Zdroje:               https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-32015, https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-32014, https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2023-29363


Název:                Zranitelnosti MS Exchange serveru

Technologie:     Exchange Server 2016 – 2019

Důležitost:         Kritická (8.8)

CVE:                    CVE-2023-28310, 32031

Popis:                 Obě zranitelnosti umožňují autentizovanému útočníkovi provést vzdálené spuštění škodlivého kódu. Škodlivý kód bude v případě útoku spuštěn s oprávněními účtu serveru.

Doporučení:      Zvážit možnost mimořádné aktualizace

Zdroje:               https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-32031, https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-28310