Kybernetické hrozby – 2022-04-01


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 2. – 11. 4. 2022.


Název:                 Zneužití hlasových zpráv ve WhatsApp pro získání přístupů k Office 365 a Google Workspace

Technologie:     –

Důležitost:          Střední

CVE:                     –

Popis:                  Prostřednictvím WhatsApp probíhá kampaň, která je zaměřená na získání přístupových údajů do MS a Google cloudových prostředí. Útočník vystupuje jako Centrum pro bezpečnost provozu v Moskvě, což je legitimní instituce pod ministerstvem vnitra. Oběti dostávají prostřednictvím WhatsApp zprávy, že mají uloženou hlasovou zprávu od instituce, a dostanou k ní odkaz prostřednictvím falešného tlačítka „Play“. Z odkazu dojde k pokusu o instalaci malware.

Doporučení:      Přidat na školení uživatelů

Zdroje:                https://threatpost.com/attackers-whatsapp-voice-message/179244/,


Název:                 RCE zranitelnost ve Spring Cloud platformě

Technologie:     Spring Cloud

Důležitost:          Kritická

CVE:                     CVE-2022-22963 (9.8)

Popis:                  Spring Cloud je vývojářský Java framework, který se hojně využívá (miliony vývojářů) při vývoji služeb, které vyžadují například load balancing, distribuované konfigurace, routování apod. Využívá ho velké množství výrobců, např. VMware, Cisco. Odhalená zranitelnost je srovnávána s Log4Shell, protože také nevyžaduje interakci uživatele a ke zneužití stačí odeslání http paketu. Následně umožní přístup k lokálním zdrojům a vzdálenému spuštění kódu.

Doporučení:      Sledovat seznamy zasažených platforem, posoudit možný výskyt v infrastruktuře, instalovat patche

Zdroje:                https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22963, https://threatpost.com/critical-rce-bug-spring-log4shell/179173/, https://spring.io/projects/spring-cloud, https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-java-spring-rce-Zx9GUc67