Kybernetické hrozby – 2022-03-02

Kybernetické hrozby – 2022-06-03


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 10. – 16. 3. 2022.


Název:                 Zranitelnosti v UPS od APC

Technologie:     APC Smart-UPS

Důležitost:          Vysoká

CVE:                     CVE-2022-22805, 22806, 0715 (9.0)

Popis:                  Zranitelnosti ve Smart-UPS od APC umožňují útočníkovi vzdáleně převzít kontrolu nad zařízením a způsobit výpadky. Moderní Smart-UPS jsou řízeny pomocí cloudového prostředí a útočník může napadnout zařízení přes Internet, bez nutnosti interakce s uživatelem.

Doporučení:      Prověřit využití Smart-UPS a jejich připojení ke cloudovým službám; aktualizovat

Zdroje:                https://www.armis.com/research/tlstorm/, https://threatpost.com/zero-click-flaws-ups-critical-infratructure/178810/


Název:                 MS Exchange RCE zranitelnost

Technologie:     MS Exchange 2013 – 2019

Důležitost:          Kritická

CVE:                     CVE-2022-23277

Popis:                  Chybná práce s objekty v paměti může vést ke vzdálenému spuštění škodlivého kódu útočníkem. Spuštěný kód v infrastruktuře vystupuje s právy napadeného serveru. Útočník musí být na serveru autentizovaný.

Doporučení:      Mimořádná aktualizace

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-23277