Kybernetické hrozby – 2022-02-01

Kybernetické hrozby – 2022-06-03


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 1. – 8. 2. 2022.Název:                 Windows DNS Server RCE

Technologie:     Windows Server 20H2-2022, Windows 10, 11

Důležitost:          Kritická (8.8)

CVE:                     CVE-2022-21984

Popis:                  Pokud jsou na DNS serveru povolené Dynamic updates, je díky zranitelnosti možný útok na převzetí kontroly nad serverem a vzdálené spuštění škodlivého kódu pod systémovými oprávněními.

Doporučení:      Instalace aktualizace v mimořádném servisním okně nebo vyřazení Dynamic updates

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-21984


Název:                 Hyper-V RCE zranitelnost

Technologie:     Windows Server 2016 – 2022 Hyper-V

Důležitost:          Vysoká (7.9)

CVE:                     CVE-2022-21995

Popis:                  Zranitelnost umožňuje „guest-to-host escape“ útok (neoprávněný přístup s hostovaného na hostitelský systém) a následné spuštění škodlivého kódu. Vzhledem k závislosti infrastruktury na Hyper-V serverech doporučuji zacházet se zranitelností jako s kritickou.

Doporučení:      Aktualizace v mimořádném termínu

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-21995


Název:                 RCE zranitelnost SharePoint serveru

Technologie:     SharePoint Server 2013 – 2019

Důležitost:          Vysoká (8.8)

CVE:                     CVE-2022-22005

Popis:                  Zranitelnost umožňuje přihlášenému uživateli spustit škodlivý .NET kód pod privilegii služby SharePoint Web Application. Zranitelnost může útočník zneužít, pokud má alespoň „Manage Lists“ oprávnění v rámci SP (stadardní oprávnění pro osobní stránku apod.).

Doporučení:      Aktualizace v mimořádném termínu

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-22005