Kybernetické hrozby – 2021-11-02

Kybernetické hrozby – 2022-06-03


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 8. – 23. 11. 2021.


Název:                 Výzkumné oddělení NCC Group vydalo doporučení, jak vyjednávat o výkupném v případě ransomware útoku

Technologie:     –

Důležitost:          Střední

CVE:                     –

Popis:                  NCC provedlo analýzu zhruba 700 ransomware útoků, kde bylo nutné přistoupit na platbu výkupného. V analýze jsou dostupné informace o ekonomice těchto útoků a základní doporučení postupu (např. změna komunikační platformy, ekonomická příprava, určení vyjednavače, kdy s vyjednáváním začít apod.).

Doporučení:      Podrobně projít analýzu  a připravit jednoduchý interní plán pro řešení takové situace

Zdroje:                https://research.nccgroup.com/2021/11/12/we-wait-because-we-know-you-inside-the-ransomware-negotiation-economics/


Název:                 Chyba v Intel processorech umožňuje čtení zašifrovaných dokumentů

Technologie:     Intel Pentium, Celeron, Atom CPUs

Důležitost:          Vysoká (7.1)

CVE:                     CVE-2021-0146

Popis:                  Dotčené procesory je možné přepnout do debug nebo test módu, ve kterém umožní mimo jiné přístup ke klíčům, což může vést k eskalaci oprávnění, neoprávněnému přístupu k chráněným datům apod. Týká se těchto CPU:

Doporučení:      Vytipovat zařízení s dotčenými procesory (počítače, disková pole, …); zjistit, jestli výrobce vydal update BIOSu; aktualizovat

Zdroje:                https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00528.html, https://threatpost.com/intel-processor-bug-encryption-keys/176355/


Název:                 Exchange Server RCE zranitelnost pod aktivním útokem

Technologie:     MS Exchange 2016, 2019

Důležitost:          Kritická (8.8)

CVE:                     CVE-2021-42321

Popis:                  Zranitelnost spočívá v chybě zpracování command-let argumentů (PowerShell) v oblasti automatizačních skriptů. Útočník musí být autentizovaný, ale vlastní útok není složitý. Útok je možné provést na on-premise servery, včetně serverů v hybridním módu. Zranitelnost je momentálně pod aktivním útokem.

Doporučení:      Instalace update v mimořádném termínu

Zdroje:                https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/released-november-2021-exchange-server-security-updates/ba-p/2933169, https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42321


Název:                 Zranitelnost MS Excel umožňuje obejít zabezpečení a spustit škodlivý kód

Technologie:     MS Excel 2013, 2016, 2019, 365, LTSC

Důležitost:          Vysoká (7.8)

CVE:                     CVE-2021-42292

Popis:                  Zranitelnost umožňuje spuštění škodlivého kódu z připraveného XLS souboru. Excel by se měl zeptat, jestli má kód spustit, ale tento prompt lze v některých případech obejít. Zranitelnost je v současné době pod aktivním útokem.

Doporučení:      Urychlená instalace update

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-42292


Název:                 Chyba zabezpečení RDP protokolu

Technologie:     RDP na Win 7 – 11, Win Server 2008 – 2019

Důležitost:          Střední (4.4)

CVE:                     CVE-2021-38631, 41371

Popis:                  Zranitelnosti nejsou zatím pod aktivním útokem, ale byly výzkumným týmem zveřejněny před vydáním updatu. Zranitelnost umožňuje útočníkovi přístup k RDP heslům v systému.

Doporučení:      Aktualizace v mimořádném termínu

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-38631, https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-41371