Kybernetické hrozby – 2021-09-02


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 7. – 13. 9. 2021.


Název:                 Zranitelnost Windows pomocí ActiveX komponenty v dokumentu

Technologie:     MS Windows

Důležitost:          Vysoká (8.8)

CVE:                     CVE-2021-40444

Popis:                  Jedná se o RCE zranitelnost v MSHTML. Útočník může vytvořit dokument se škodlivým kódem v ActiveX komponentě, která využívá renderovací engine browseru a následně zneužije zranitelnost. Útočník musí přesvědčit uživatele k otevření dokumentu. MS zveřejnil workaround, který umožňuje kompletní vypnutí ActiveX. MS Defender Antivirus a MS Defender for Endpoint by měly systém spolehlivě ochránit.

Doporučení:      Posoudit možnost vypnutí ActiveX; pokud ano, postupovat podle workaround

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-40444


Název:                 Mozilla vydala aktualizaci prohlížeče Firefox

Technologie:     Mozilla Firefox 92

Důležitost:          Vysoká

CVE:                     CVE-2021-29993, 38491 – 38494

Popis:                  Aktualizace řeší chyby při práci s pamětí, chybnou navigaci a další.

Doporučení:      Aktualizace na verzi 92

Zdroje:                https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-38/