Kybernetické hrozby – 2021-01-01

Kybernetické hrozby – 2022-06-03


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 5. – 12. 1. 2021.


Název:                 Google vydal aktualizaci Chrome 87.0.4280.141

Technologie:     Google Chrome

Důležitost:          Vysoká

CVE:                     CVE-2021-21106 – 13, CVE-2020-16043

Popis:                  Aktualizace řeší větší množství zranitelností typu use after free, které umožňují načíst data z dynamické paměti potom, co má být uvolněná. Zranitelnosti jsou mimo jiné v komponentech prohlížeče pro správu plateb nebo vyplňování formulářů a může tedy dojí k vyzrazení důležitých dat.

Doporučení:      Zkontrolovat provedení automatické aktualizace na poslední verzi prohlížeče

Zdroje:                https://chromereleases.googleblog.com/2021/01/stable-channel-update-for-desktop.html


Název:                 MS vydal aktualizace prohlížeče Edge

Technologie:     MS Edge

Důležitost:          Vysoká

CVE:                     CVE-2021-21106 – 13, CVE-2020-16043

Popis:                  Vzhledem ke stejnému jádru prohlížečů Edge  Chrome reaguje aktualizace na stejné zranitelnosti, jako u předchozí zprávy.

Doporučení:      Zkontrolovat provedení automatické aktualizace na poslední verzi

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/ADV200002


Název:                 SQL-injection zranitelnost MS SQL Serveru

Technologie:     MS SQL 2012 – 2019

Důležitost:          Vysoká (8.1)

CVE:                     CVE-2021-1636

Popis:                  Jedná se o chybu SQL injection, která umožňuje vedení útoku na zvýšení oprávnění.

Doporučení:      Aktualizace SQL serveru

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-1636


Název:                 RCE ve Windows Defender

Technologie:     Windows Defender na platformách Win10 1809 – 20H2, WinServer 2008-2019

Důležitost:          Vysoká (7.8)

CVE:                     CVE-2021-1647

Popis:                  Zranitelnost v kódu Windows Defenderu umožňuje vzdálené spuštění škodlivého kódu a může tak vést např. k převzetí kontroly nad počítačem.

Doporučení:      Provést aktualizaci na verzi 1.1.17700.4

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-1647


Název:                 Chyba ve Windows printer spooleru

Technologie:     Win10 1607 – 20H2, WinServer 2012 – 20H2

Důležitost:          Vysoká (7.8)

CVE:                     CVE-2021-1648

Popis:                  Chyba v tiskovém spooleru pro x32 aplikace umožňuje zneužití pro zvýšení uživatelských oprávnění.

Doporučení:      Provedení aktualizace

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-1648


Název:                 Zranitelnost Remote Desktop

Technologie:     Remote Desktop na Win 10, Win Server 2016 – 20H2

Důležitost:          Kritická (8.8)

CVE:                     CVE-2021-1669

Popis:                  Chyba v Remote Desktop umožňuje útočníkovi obejít bezpečnostní funkce a získat tak vzdálenou kontrolu nad zařízením.

Doporučení:      Provedení aktualizace

Zdroje:                https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-1669