Kybernetické hrozby – 2020-10-01

Kybernetické hrozby – 2022-06-03


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 22.9. – 6.10. 2020.


Název:                 Mozilla vydala update pro prohlížeče Firefox

Technologie:     Firefox, Firefox ESR

Důležitost:          Střední

Popis:                  Vyšla aktualizace pro prohlížeče, která řeší zranitelnosti umožňující neoprávněný přístup k informací v paměti, podvržení informací při downloadu souborů a další.

Doporučení:      Aktualizace na verze Firefox 81.0.1, Firefox ESR 78.3

Zdroje:                 https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-43/, https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-42/


Název:                 Google vydal aktualizaci prohlížeče Chrome

Technologie:     Google Chrome

Důležitost:          Vysoká

Popis:                  Aktualizace řeší zranitelnosti prohlížeče, které umožňují neoprávněný přístup k informacím na úložišti, neoprávněný zápis do paměti a další.

Doporučení:      Kontrola aktualizace prohlížeče Chrome na verzi 85.0.4183.121

Zdroje:                 https://chromereleases.googleblog.com/2020/09/stable-channel-update-for-desktop_21.html


Název:                 Cisco vydalo aktualizace pro zařízení se systémem IOS

Technologie:     Cisco IOS

Důležitost:          Vysoká (8.6)

Popis:                  Zranitelnosti umožňují neautentizovanému útočníkovi provést DoS útoky prostřednictvím DNS Split nebo LLDP protokolu. Split DNS slouží ke správnému přeložení DNS požadavku v závislosti na lokaci klienta, využívá se často v NAT prostředí . LLDP (Link Layer Discovery Protocol) se využívá pro zprostředkování informací o síťových zařízeních (identita, kapacita, sousedící zařízení).

Doporučení:      Posoudit potřebnost update zařízení se systémem Cisco IOS; provést aktualizaci nebo vypnout nevyužívané funkce

Zdroje:                 https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-splitdns-SPWqpdGW, https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-profinet-J9QMCHPB, https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-profinet-dos-65qYG3W5


Název:                 Aktualizace zranitelnosti CVE-2020-1472 Samba serveru

Technologie:     Samba

Důležitost:          Kritická (10)

Popis:                  Jedná se o aktualizaci kritické zríanitelnosti na úrovni Netlogon protokolu (stejná zranitelnost se řeší na Windows). Samba využívá stejný protokol a proto je třeba provést aktualizaci v případě, že slouží jako AD server, případně prověření a úpravu konfigurace, pokud s AD komunikuje.

Doporučení:      Prověřit potřebnost aktualizace nebo rekonfigurace Samba serveru

Zdroje:                 https://www.samba.org/samba/security/CVE-2020-1472.html