Kybernetické hrozby – 2020-09-01

Kybernetické hrozby – 2022-06-03


Seznam důležitých kybernetických hrozeb a událostí za období 25. 8. – 7. 9. 2020.


Název:                 Spear-phishingová kampaň zaměřená na přihlašování k Outlooku

Technologie:     OWA

Důležitost:          Střední

Popis:                  Kampaň je zaměřená na sbírání přihlašovacích údajů v rámci velkých společností. Jedná se o cílené útoky – od úvodního e-mailu je kampaň zacílená na konkrétní společnost. V prvním kole dostanou uživatelé e-mail o umístění e-mailů do spamové karantény s odkazem na jejich vyzvednutí. Formátování i styl e-mailu odpovídají systémům využívaným ve společnosti a budí v uživatelích důvěru. V druhém kole, po kliknutí na odkaz, je uživateli zobrazena správná stránka pro přihlášení k webovému rozhraní Outlooku a vlastní útok je proveden prostřednictvím overlay stránky, která uživatele informuje o vypršení přihlášení a požádá ho o zadání přihlašovacích údajů. Ty jsou pak odeslány útočníkovi.

Doporučení:      Proškolit uživatele včetně konkrétní ukázky útoku a identifikace phishingu; posoudit možnost ochrany před útokem pomocí overlay

Zdroje:                https://threatpost.com/attackers-steal-outlook-credentials-overlay-screens/158969/, https://securityaffairs.co/wordpress/107932/cyber-crime/phishing-outlook-credentials-overlay.html


Název:                 Aktualizace prohlížečů Mozilla Firefox

Technologie:     Firefox, Firefox ESR

Důležitost:          Vysoká

Popis:                  Mozilla vydala aktualizace pro prohlížeče Firefox. Aktualizace řeší zranitelnosti, které umožňují útok na zvýšení privilegií uživatele, neoprávněnou instalaci rozšíření prohlížeče a další.

Doporučení:      Aktualizace na verzi Firefox 80.0.1, Firefox ESR 78.2

Zdroje:                https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-38/, https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-36/


Název:                 Google vydal aktualizaci prohlížeče Chrome

Technologie:     Google Chrome

Důležitost:          Vysoká

Popis:                  Aktualizace řeší chyby, které umožňují útoky use-after-free, zvýšení privilegií a další. Zároveň zvyšuje zabezpečení funkce autofill a dalších.

Doporučení:      Aktualizace na verzi 85.0.4183.83

Zdroje:                https://chromereleases.googleblog.com/2020/08/stable-channel-update-for-desktop_25.html


Název:                 Kritická zranitelnost WordPress File Manager pluginu pod útokem

Technologie:     WordPress File Manager plugin

Důležitost:          Kritická

Popis:                  Zranitelnost pluginu WFM do verze 6.8 umožňuje útočníkům vložit do webových stránek na WordPressu škodlivý kód a to bez jakékoli autorizace. Lze tak vytvořit např. backdoor, převzít kontrolu nad celým WP apod. WFM plugin je oblíbený a je instalován na cca. 700 000 webových stránkách.

Doporučení:      Aktualizace pluginu na verzi 6.9

Zdroje:                https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/wordpress-websites-attacked-via-file-manager-plugin-vulnerability-24048.html, https://wordpress.org/plugins/wp-file-manager/, https://securityaffairs.co/wordpress/107826/hacking/file-manager-wordpress-plugin-flaw.html


Název:                 Trojan Emotet zneužívá nové techniky pro zmatení uživatelů při otevření škodlivého dokumentu

Technologie:     –

Důležitost:          Střední

Popis:                  Trojan Emotet je využíván ve phishingových kampaních už od roku 2014. V současné době jsou aktivní kampaně zaměřené posílající Wordové dokumenty a tvářící se jako faktury, přepravní informace, informace o COVID-19 apod. Využívá ale novou šablonu škodlivého dokumentu, která uživatele manipuluje ke spuštění maker oznámením, že byl dokument vytvořen ve verzi Office pro iOS a ke správnému fungování je třeba povolit obsah. Obdobně funguje druhá šablona, která uživatele informuje, že dokument je chráněný a opět je třeba obsah povolit.

Doporučení:      Přidat konkrétní příklad na školení uživatelů

Zdroje:                https://securityaffairs.co/wordpress/107705/cyber-crime/emotet-botnet-red-dawn-template.html


Název:                 Aktualizace Android pro telefony Samsung

Technologie:     Samsung Android telefony

Důležitost:          Kritická (9.8)

Popis:                  Aktualizace Android pro telefony od Samsungu z konce srpna obsahuje mimo jiné 2 opravy kritických zranitelností v chipech Snapdragon (CVE-2020-3699, CVE-2020-3698). Zranitelnosti umožňují out-of-bound čtení i zápis a následně převzetí kontroly nad zařízením.

Doporučení:      Zajistit aktualizaci zařízení Samsung se systémem Android na poslední verzi

Zdroje:                https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb