GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Adineo s.r.o. zpracovává osobní údaje v souvislosti se svou činností – poskytováním IT služeb. Společnost je správcem těchto osobních údajů.
Jaká data zpracováváme, o kom a z jakých důvodů

 • Klienti – klienti, kterým poskytujeme IT služby.
  • Zpracovávané údaje – jméno, zaměstnavatel, adresa zaměstnavatele, pracovní telefon, pracovní e-mail.
  • Účely zpracování
   • naplnění Smlouvy s klientem,
   • kontaktování pracovníků klienta,
   • spolupráce s ostatními IT dodavateli.
  • Potenciální klienti
   • Zpracovávané údaje – jméno, zaměstnavatel, adresa zaměstnavatele, pracovní telefon, pracovní e-mail.
   • Účely zpracování – pro případ kontaktu v rámci poskytování služby klientovi.
  • Dodavatelé a obchodní partneři
   • Zpracovávané údaje – jméno, zaměstnavatel, pracovní telefon, pracovní e-mail
   • Účely zpracování
    • naplnění Smlouvy,
    • vzájemná komunikace.
   • Uchazeči o zaměstnání
    • Zpracovávané údaje – zpracováváme pouze údaje poskytnuté v životopisu a motivačním dopisu (typicky jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, vzdělání, reference).
    • Účely zpracování – nábor zaměstnanců.
    • Doba zpracování – 30 dní od uzavření výběrového řízení.

Kdo má k osobním údajům přístup
K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti za účelem poskytování služeb definovaných smlouvou nebo plnění pracovních povinností.
Vaše osobní údaje mohou být předány pouze externí účetní firmě. Osobní údaje nejsou v žádném případě předávány mimo EU.
Jak dlouho údaje uchováváme
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro dané účely.
Smluvní informace uchováváme do uplynutí promlčecí lhůty pro případ řešení nároků nebo stížností.
Některé informace uchováváme po dobu požadovanou zákony (zejména daňové zákony).
Jak vaše osobní údaje chráníme
Osobní údaje ve fyzické podobě (smlouvy, dokumenty) ukládáme v uzamčených místnostech a uzamčených skříních, ke kterým mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci.
Osobní údaje v digitální podobě uchováváme takovým způsobem, aby k nim měli přístup pouze oprávnění zaměstnanci.
Pro ochranu osobních údajů využíváme metodiku normy ISO 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací.
Jaká jsou vaše práva jako subjektu námi zpracovávaných osobních údajů
Podle právních předpisů a vzhledem ke způsobu a účelům zpracování osobních dat v naší společnosti, máte zejména tato práva:

 • Právo na informace – můžete od nás požadovat opis osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu – můžete od nás požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz – v určitých případech můžete požadovat, abychom vaše osobní data už dále nezpracovávali (například pokud byl ukončen smluvní vztah).
 • Právo na omezení zpracování – v určitých případech můžete požadovat, abychom osobní údaje už dále nevyužívali.
 • Právo na námitku – pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného důvodu, můžete uplatnit námitku proti takovému zpracování, pokud ve vaší konkrétní situaci považujete zpracování za nevhodné.
 • Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Máme povinnost vašim žádostem vyhovět, ale některá práva lze uplatnit jen v určitých případech.
Žádost o uplatnění vašich práv můžete podat pouze vy, jako subjekt osobních údajů, nebo váš zákonný zástupce.
Žádosti nebo dotazy k problematice zpracování osobních údajů posílejte na e-mail osobniudaje@adineo.cz.
Vaši identitu budeme u každé doručené žádosti ověřovat primárně podle e-mailové adresy. Pokud identitu neověříme tímto způsobem, budeme požadovat další informace.
Vaše žádosti zpracujeme do 30 dní od ověření vaší identity.
 
Tento dokument je účinný od 25. května 2018.