Studie proveditelnosti pro žádosti z dotačního titulu IROP

 

Co program IROP umožňuje:

  • Tento dotační titul umožňuje obcím financovat investiční záměry v oblasti informačních technologií.
  • Je možné profinancovat nákupy realizované již od 1. 1. 2014.
  • Uznatelným výdajem je zpracování povinné studie proveditelnosti.

Co pro Vás můžeme připravit:

  • Povinnou studii proveditelnosti pro investici do IT
  • Žádost o finanční prostředky v systému MS2014+

 

Cena zpracování studie proveditelnosti:       od 35.000 do 70.000 Kč bez DPH

 

Žádosti pro operační program připravujeme ve spolupráci se společností GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o., zaměřené na implementaci procesního a projektového řízení ve státní správě a samosprávě.

 

 

Zpět na Služby