Risk Management

Risk Management je aplikace určená k řízení aktiv, jejich rizik, incidentů k nim vázaných a k vytváření opatření. Slouží k celkovému přehledu nad úrovní rizik a jejich řešení.

 

Výhody aplikace:

 1. Jednoduchost – evidence, správa
 2. Provázanost evidencí – aktiva s riziky, s incidenty aj.
 3. Identifikace opakujících se incidentů
 4. Snadný přehled:
  • o položkách vlastníků
  • pro auditory nad celým systémem
  • nad položkami k řešení
 5. Automatický výpočet úrovně rizika – ze zadané pravděpodobnosti a určeného dopadu
 6. Navazující služby
  • pomoc se zavedením systému
  • pomoc s vytvořením auditu
  • pomoc s identifikací/řešením konkrétních rizik v oblasti IT

 

Proč řídit rizika:

 • ochrana podstatných aktiv
 • včasné a správné řešení
 • pravidlo 10 = prevence (čím dříve se objeví a odstraní určitý nedostatek, tím nižší budou ztráty s ním spojené)

 

 

Zpět na Produkty

Vývoj webů, webových aplikací a správa IT infrastruktury