Prezentační web pro restauraci v centru Prahy jsme vytvořili tak, aby bylo možné vkládat a upravovat denní menu, které dále restaurace tiskne do běžného provozu. Součástí webu je i stálý jídelní lístek a galerie. Dvoujazyčnost webu je samozřejmostí.

 

 

 

ROZVOZÁK.CZ

Webové stránky, které sdružují restaurace a umožní objednat si jídlo až domů. Web je optimalizován i pro mobilní zařízení.

Web je složen z uživatelské a administrativní části. V uživatelské části, která je sestavena z přehledu restaurací, z jejich detailů vč. nabídky jídel, košíku a následné objednávky najdete i osobní profil uživatele, kde jsou údaje o jeho proběhlých objednávkách a oblíbených restauracích. Jedna z funkcí, kterou web využívá je výpočet vzdálenosti restaurace od místa, kde se nacházíte a následný výpočet ceny dovozu.

V administrativní části majitel spravuje jednotlivé restaurace, jídla i objednávky. Systém mu dělá přehled o provizích a pomáhá mu jednoduše sledovat stav obchodu.

• MBP CONSULTING

Společnost MBP Consulting potřebovala posílit svojí prezentaci na internetu kvalitními internetovými stránkami, které bude možné dále dynamicky rozvíjet a přizpůsobovat potřebám rychle rostoucí společnosti. Vizuální stránka projektu byla realizována ve spolupráci s grafickým studiem Bytegang.com, které navrhlo nový vzhled internetové prezentace. Obsahová stránka prezentace byla zaštítěna interním publikačním systémem iLog. Součástí realizace bylo i provedení základní SEO optimalizace pro vyhledávače.

ONLINE ATLASY

Pro společnost TERRA-KLUB, o.p.s. jsme vytvořili celý katalog online atlasů, kde si můžete prohlédnout jednotlivá vydání přímo z Vašeho počítače.
„Aktuální vydání Školního atlasu dnešního světa je pokračováním dlouhodobé stejnojmenné edice vydávané postupně od roku 1994. Cílem autorského kolektivu je poskytnout aktuální informace z různých oborů lidské činnosti.“

 

Správa a údržba IT techniky

 

• Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Kompletní outsourcing IT služeb – výběr vhodného HW a SW a jeho následná instalace a nastavení do provozu, zálohování dat, správa intranetu na technologii MS SharePoint, konzultace nákupu nové techniky, řešení výpadků síťových prvků a další související služby
Vývoj individuálního SW pro on-line správu profilů Adresáře českých exportérů
Informační systém SINPRO – správa informací a agend týkajících se exportu v návaznosti na organizaci a procesní fungování agentury

 

• RUML spol. s.r.o.

Správa počítačů a zařízení – dodávka HW a SW včetně instalace a správa veškerých IT zařízení, zálohování dat, konzultace nákupu nové techniky, instalace a konfigurace IT zařízení,  školení práce s IT technikou, řešení výpadků síťových prvků a další související služby

 

• ADWISE s.r.o.

Poskytování služeb správy IT zařízení – instalace a správa IT zařízení, zálohování dat, správa intranetové technologie MS SharePoint, konzultace nákupů nové techniky, řešení výpadků síťových prvků a další služby

 

• BAHAL ČR a.s.

Outsourcing širokého spektra IT služeb – správa IT vybavení, ochrana dat a poradenství

 

• KCH Praha s.r.o.

Údržba výpočetní techniky a systémů – správa počítačů a sítě

 

• COMPLEX s.r.o.

Údržba systémů a IT vybavení – Správa IT a uživatelská podpora

____________________________________________________________________________________

 

 

 

Řekli o nás:

 

• BAHAL ČR a.s. (www.bahal.cz)

pasivní a nízkoenergetické domy – typová i individuální architektura, projekce, realizace, servis

„Práce firmy Adineo, která web vytvářela, je na velice profesionální úrovni, o čemž svědčí zejména shodná pozitivní reakce všech našich klientů. Web je v drtivé většině prvním místem, kde se o nás dozvěděli.“

Ing. Stiva Jokeš
předseda představenstva

 

 

• RUML s.r.o. (www.ruml-klinger.cz)

obchodní společnost – dodavatel řešení v oblasti průmyslových těsnění, odvaděčů kondenzátu a armatur

„Společnost Adineo nám od roku 2011 poskytuje služby správy počítačové sítě a stará se nám o veškeré záležitosti týkající se výpočetní techniky. Spolupráce nám přinesla celkové snížení výdajů za provoz informačních technologií, znatelně se zlepšilo zabezpečení našich firemních dat a máme v porovnání s našimi předchozími zkušenostmi z poskytovaných IT služeb výrazně lepší pocit. Po nastavení spolupráce na úrovni správy sítě a správy počítačů jsme firmě Adineo zadali i zakázku na novou verzi internetové prezentace a spolupráce i na tomto projektu byla pro nás pozitivní zkušeností. Během několika týdnů jsme si odsouhlasili zadání, grafický návrh, doladily pár detailů a převzali si z našeho pohledu velice povedenou marketingovou prezentaci. Společnost Adineo považuji za našeho důvěryhodného partnera pro informační technologie a rád s nimi spolupracuji.“

Filip Ruml, MBA
spolumajitel společnosti

 

 

• KCH Praha s.r.o. (www.kchpraha.cz)

výrobní společnost – subdodavatel významných automobilových výrobců – specialista na pošívání kůží volantů, řadicích pák či opěrek, realizace doplňkového portfolia předvýrobních fází jako je průmyslové šití a sešívání materiálů či dělení materiálu výsekem

„Na základě doporučení jednoho z mých blízkých přátel, který mi vytrvale podsouval myšlenku outsourcingu IT služeb u Adineo vždy, když jsem si mu nějakým způsobem postěžoval na kvalitu IT služeb u nás ve firmě, jsem se nakonec nechal přesvědčit a pro náš podnik si nabídku na kompletní outsourcing IT nechal zpracovat. Nabídka obsahovala všechno týkající se IT služeb, na které jsme byli zvyklí, a kterých není ani mnoho vzhledem ke struktuře, velikosti i našemu zaměření, nicméně mě překvapila cena. Oproti tomu, kdy jsme pro provoz IT měli ve firmě alokované pracovní místo pro správce sítě a programátora v jedné osobě, byla skoro poloviční. Uvědomuji si i rozdíl mezi tím, kdy se o IT stará zaměstnanec společnosti či profesionální společnost, která je technologickým vývojem nucena sledovat změny v IT světě. Pro naši společnost je tento přístup jednoznačná přidaná hodnota společnosti Adineo. V současné chvíli máme více než dvouleté zkušenosti ze spolupráce. To, co se změnilo k lepšímu, byla nejenom cena, ale i kvalita IT služeb je z mého pohledu o úroveň výše, softwarová aplikace pro řízení výroby se odladila během prvních měsíců spolupráce tak, že je momentálně stabilní a bez výpadků, které nám předtím pravidelně narušovaly plynulost řízení chodu výroby, všechno je dokumentované a zálohované. Po několika letech už také nejsou problémy s IT ve firmě pravidelným tématem, které je třeba řešit na poradách. Spolupráci s Adineo beru pro naši firmu jako jednoznačný přínos, a když se dnes u nás v IT vyskytnou nějaké chyby, není to ani zdaleka v rovině, že bych chtěl stávající řešení měnit.“

Ing. Petr Herza
ředitel společnosti

 

 

• Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade (www.czechtrade.cz)

příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu, disponující rozsáhlou sítí zahraničních kanceláří a poskytující služby malým a středním podnikům se zájmem své produkty a služby exportovat na zahraniční trhy

 

„Od roku 2005 je Adineo naším hlavním outsourcingovým partnerem pro IT služby ve všech oblastech od správy IT infrastruktury přes uživatelskou podporu až po vývoj webových aplikací a informačního systému. Jejich pracovníci se starají o bezvadný chod desítek serverů a stovek pracovních stanic, notebooků a dalších zařízení, kterými agentura disponuje jak v České republice, tak i v desítkách zahraničních kanceláří po celém světě. Bezvadný a plynulý chod techniky a počítačových sítí zahraničních kanceláří je jedním z klíčových předpokladů pro efektivitu fungování agentury s více jak stovkou zaměstnanců a desítkami externích spolupracovníků a tento svůj úkol plní Adineo svědomitě. Jejich pracovníky v případě potřeby s důvěrou vysíláme i do vzdálených teritorií do našich zahraničních kanceláří pro kompletní vybudování nebo servis tamního technologického zázemí, protože primárním nepřítelem v cizině k využití lokálních IT služeb je ve většině případů na východ od nás jejich kvalita a spolehlivost, směrem na západ jejich cena a úplně všude bez rozdílu jazyková bariéra při nastavování potřebného software v češtině. Mezi nejexponovanější služby, které agentura využívá, patří IT helpdesk díky kterému si Adineo získalo náklonnost většiny pracovníků agentury. Naše vlastní vnitřní oddělení IT agentury je v rámci pravidelných ročních hodnocení vždy hodnoceno velice kladně, a to jak managementem agentury, tak i průzkumem spokojenosti mezi koncovými uživateli, na čemž má svůj podíl právě i přístup a kvalita služeb poskytovaných Adineo.“

Ing. Ivan Jukl
generální ředitel (2006 – 2012)

• The Binding Site

„Společnost Adineo poskytuje naší společnosti kompletní IT servis již více než rok. Spolupráci hodnotíme jako velice úspěšnou a považujeme Adineo za spolehlivého partnera a dodavatele řešení IT v naší společnosti.

Adineo splňuje naše představy o flexibilní a profesionální službě za příznivou cenu. Vysoce si ceníme osobního přístupu, rychlosti a racionality navrhovaných řešení, dodržování termínů a schopnosti komplexního řešení IT s naší zahraniční centrálou.

Obor IT je pro laickou veřejnost složitý již z principu, proto si velice vážíme skutečnosti, že lidé z Adinea s námi mluví řečí IT uživatelů (nikoliv odborníků), což značně šetří čas i zdroje na obou stranách.“

Ing. Soňa Stachová
Financial and Administrative Manager Czech and Slovak